dự án Trường hợp

Tuyệt vời sản xuất - công nghệ cốt lõi cho hệ thống

Công nghệ mô-đun (60 tế bào chẳng hạn)

MBB đa tinh thể

Module cấp điện cho 270 ~ 280W

MBB PERC đơn tinh thể

Module cấp điện cho 275 ~ 300W

MBB đơn tinh thể

Module cấp điện cho 275 ~ 290W

MBB loại đơn tinh thể

Module cấp điện cho 280 ~ 360W

MBB monocrystalline đúp bằng kính

Module cấp điện cho 270 ~ 290W