Công nghệ MBB hàng đầu

Công nghệ MBB hàng đầu

MBB: Đa Multi-busbar, hay Đa dây, là sự phát triển tiếp theo tự nhiên của công nghệ xâu chuỗi tế bào, hỗ trợ sự gia tăng liên tục trong công suất cực đại của mô đun PV.

Công nghệ MBB mang lại lợi ích đáng kể ở các cấp độ khác nhau: sản xuất, hiệu quả và độ tin cậy của mô-đun, ngoài điện trở loạt thấp hơn, thanh cái hình tròn, nó làm tăng hiệu ứng tán xạ về phía bề mặt tế bào để hấp thụ tế bào cao hơn.

Một lợi thế khác về độ tin cậy là tác động thấp hơn của các vết nứt nhỏ có thể xảy ra trong vòng đời của các mô-đun, nhờ khoảng cách ngắn hơn giữa các dây liền kề.

Multi-busbar giảm tổn thất hiện tại

PNG-15651_fuben

Lượng ánh sáng tới tăng lên với dây hàn mới

PNG-581651_fuben

Đa thanh cái hình thành đường dẫn ngắn hơn

(Tác động của các vết nứt nhỏ đến việc phát điện bị giảm)

PNG-9841615_fuben

Sản xuất tuyệt vời

xưởng11
xưởng444
xưởng777
xưởng1010
xưởng 222
xưởng555
hội thảo888
xưởng1111
xưởng333
xưởng666
hội thảo999
xưởng1212